Kurs Pedagogiczny nr 15 i 16

Dla Uczestników, którzy ukończyli warsztaty przygotowujące do egzaminu na mistrza oraz po egzaminie na mistrza zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dwie edycje kursu pedagogicznego odbędą się w siedzibie Cechu w Bytomiu (ul. Pułaskiego 3) od 15.05.2018

Uczestnicy o kursie są powiadamiani telefonicznie, sms-em a także mailowo.

ZAPRASZAMY!!!!