Kurs Pedagogiczny 21 i 22 Bielsko Biała

Dla Uczestników, którzy ukończyli warsztaty przygotowujące do egzaminu na mistrza oraz po egzaminie na mistrza zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dwie edycje kursu pedagogicznego odbędą się w siedzibie Sukces Piękna w Bielsku – Białej, ul. Aleksandrowicka 8

Uczestnicy o kursie są powiadamiani telefonicznie, sms-em a także mailowo.

ZAPRASZAMY!!!!