Egzamin z Kursu pedagogicznego w Bytomiu

Informujemy , że EGZAMIN z kursu Pedagogicznego odbędzie się w dniu 6.07.2018 w godzinach 18:00 do 20:00 w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Pułaskiego 3.

Zapraszamy uczestników z Grup: 15, 16, 17, 18 19, 20.

 

POWODZENIA!!!!

Kurs Pedagogiczny 21 i 22 Bielsko Biała

Dla Uczestników, którzy ukończyli warsztaty przygotowujące do egzaminu na mistrza oraz po egzaminie na mistrza zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dwie edycje kursu pedagogicznego odbędą się w siedzibie Sukces Piękna w Bielsku – Białej, ul. Aleksandrowicka 8

Uczestnicy o kursie są powiadamiani telefonicznie, sms-em a także mailowo.

ZAPRASZAMY!!!!

Kurs Pedagogiczny nr 17, 18, 19,20

Zapraszamy na kolejne edycje Kursu pedagogicznego dla Instruktorów nauki zawodu.

Kurs  przeznaczony jest dla Uczestników, którzy uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do egzaminu oraz zdali egzamin na Mistrza.

Kurs odbędzie się w terminie 4.06.2018-19.06.2018 i 19.06.2018-4.07.2018

Zapraszamy!!!!

Kurs Pedagogiczny nr 15 i 16

Dla Uczestników, którzy ukończyli warsztaty przygotowujące do egzaminu na mistrza oraz po egzaminie na mistrza zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dwie edycje kursu pedagogicznego odbędą się w siedzibie Cechu w Bytomiu (ul. Pułaskiego 3) od 15.05.2018

Uczestnicy o kursie są powiadamiani telefonicznie, sms-em a także mailowo.

ZAPRASZAMY!!!!