Egzamin z Kursu pedagogicznego w Bytomiu

Informujemy , że EGZAMIN z kursu Pedagogicznego odbędzie się w dniu 6.07.2018 w godzinach 18:00 do 20:00 w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu, ul. Pułaskiego 3.

Zapraszamy uczestników z Grup: 15, 16, 17, 18 19, 20.

 

POWODZENIA!!!!

Kurs Pedagogiczny nr 15 i 16

Dla Uczestników, którzy ukończyli warsztaty przygotowujące do egzaminu na mistrza oraz po egzaminie na mistrza zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Dwie edycje kursu pedagogicznego odbędą się w siedzibie Cechu w Bytomiu (ul. Pułaskiego 3) od 15.05.2018

Uczestnicy o kursie są powiadamiani telefonicznie, sms-em a także mailowo.

ZAPRASZAMY!!!!

Aktualizacja – Warsztaty przygotowujące do egzaminu na MISTRZA

  • Warsztaty w dniach 21-23.02.2018 w zawodzie Kucharz – brak wolnych miejsc!!!
  • Warsztaty w dniach 26-28.02.2018 w zawodzie Piekarz/Cukiernik wolne miejsca!!!
  • Warsztaty w dniach 2-4.03.2018 w zawodzie Fryzjer w Bielsku -Białej  w zawodzie Fryzjer- wolne miejsca!!!!
  • Warsztaty  w dniach 14-16.03.2018 w zawodzie Kucharz – wolne miejsca!!!!
  • Warsztaty  w trakcie ustalania terminu  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i pokrewne – wolne miejsca!!!!